Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Nabetrachting H.A. kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

17 dec2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte t.b.v. de diaconie

Extra collecte voor de predikantsplaats 

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie: 

Psalm 138:2,3 (voorzang)

Psalm 132:7

Psalm 132:9

Schriftlezing Jes. 7:1-16

Psalm 132:10,11,12

Lofzang van Zacharias:1

Psalm 46:6

 

Tekst: Matth. 1:22-23

Thema: Mattheus' commentaar op de boodschap van Gods engel!

1. De vervulling van Gods belofte (vers 22)

2. De volvoering van Gods verlossing (vers 23a)

3. De verkondiging van Gods evangelie (vers 23b)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wat betekent de naam Immanuel?

  2. Wanneer is God ook écht met jou?

Voor jongeren

  1. Leg uit wat er bedoelt wordt met de maagdelijke geboorte van Jezus

  2. Wat heb jij uit deze tekst geleerd over wie de Heere Jezus Christus is?

Voor volwassenen

  1. In welke context is de profetie uit Jes. 7:14 voor het eerst uitgesproken?

  2. Leg uit waarom de maagdelijke geboorte van Jezus van het allergrootste belang is

  3. In welke opzichten is de Naam Immanuel rechtstreekse verkondiging van het Evangelie?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit