Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Bediening H.A. kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

17 dec2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte t.b.v. de diaconie

Extra collecte voor de predikantsplaats

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie: 

Psalm 137:1,3 (voorzang)

Psalm 8:1,9

Psalm 119:70

Schriftlezing Matth. 1:18-25

Psalm 31:2,3

Psalm 52:7

Psalm 42:1,3 (gereed maken tafel HA)

Psalm 9:1,2,10 (na bediening HA)

Psalm 89:7

 

Tekst: Matth. 1:21

Thema: de heerlijkste Naam voor alle gelovigen!

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wat betekent de Naam Jezus?

  2. Wat betekent de Naam Jezus voor jou?

Voor jongeren

  1. Welke personen in het Oude Testament droegen in feite dezelfde naam als Jezus?

  2. Waarom is de Naam Jezus voor alle gelovigen de heerlijkste Naam? Hoe is dat bij jou?

Voor volwassenen

  1. In welke verschillende opzichten maakt Jezus Zijn volk zalig van hun zonden?

  2. Wie behoren er tot het volk wat Jezus als Koning zalig maakt?

  3. Leg uit: de Naam van Jezus is een belofte. Hoe wordt dat duidelijk in het Heilig Avondmaal?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit