Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

10 dec2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem

Extra collecte voor de rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 136:2,4 (voorzang)

Psalm 33:7

Psalm 33:11

Schriftlezing: Rom. 5:12-21

Psalm 14:2,3,7

Psalm 51:5

Psalm 143:1,10

 

Tekst: zondag 3 HC

Thema: de verklaring van onze ellende

1. Wie wij waren (vraag en antwoord 6)

2. Wie wij werden (vraag en antwoord 7)

3. Wie zij zijn (vraag en antwoord 8)

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit