Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Voorbereiding H.A. kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

10 dec2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem

Extra collecte voor de rente en aflossing van de pastorie 

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 135:8,9 (voorzang)

Psalm 25:2

Psalm 119:69

Schriftlezing: Mattheus 1

Lofzang Maria: 1,2,3

Psalm 139:14

Psalm 139:1

 

Tekst: Matth. 1:18-20

Thema: het Adventsevangelie voor Jozef!

1. De zwangerschap van Maria (vers 18)

2. De gedachten van Jozef (vers 19)

3. De boodschap van God (vers 20)

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Waarom wil Jozef niet met Maria trouwen en stiekem bij haar weggaan?

  2. Wat zegt de Heere tegen Jozef door middel van een engel? Wat leer jij daaruit?

Voor jongeren

  1. Jozef en Maria zijn jongeren of jong volwassenen. Wat leer jij van hen in deze geschiedenis?

  2. De Heere kent al onze gedachten. Wat doet dat met jou?

Voor volwassenen

  1. Hoe schittert de heerlijkheid van Christus in vers 18? Wat betekent dat voor u persoonlijk?

  2. Wat kunnen we uit vers 19 leren met het oog op de voorbereiding op het HA?

  3. Welke bemoedigende boodschap klinkt er voor ons vandaag door in vers 20?

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit