Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

24 sep2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte voor stichting Schreeuw om leven

Extra collecte voor rente en aflossing van de kerk 

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 112:3,5 (voorzang)

Psalm 89:7

Psalm 89:8

Schriftlezing Lukas 19:1-10

Psalm 143:1,10,11

Psalm 110:3

Psalm 138:3

 

Tekst: Luk. 19:5-6, DL-III/IV-11

Thema: de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest!

1. Wat zegt de Bijbel?

2. Wat zegt dit ons?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit