Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

24 sep2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte voor stichting Schreeuw om leven

Extra collecte voor rente en aflossing van de kerk

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 111:3,6 (voorzang)

Psalm 33:2

Psalm 119:63

Schriftlezing Jesaja 55

Psalm 68:4,5

Psalm 119:84

Psalm 147:4,10

 

Tekst: Jes. 55:10-11

Thema: het Woord van God zál vrucht dragen!

1. Zijn sprekend voorbeeld (vers 10)

2. Zijn heerlijke belofte (vers 11)

Opening van het winterwerk in de gemeente

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Welk voorbeeld gebruikt de HEERE in vers 10? Vind jij het ook fijn als er voorbeelden in een preek genoemd worden? Waarom wel/niet?

  2. Wat zegt de HEERE vandaag door deze preek tegen jou? Heb je Zijn stem gehoord in je hart?

Voor jongeren

  1. Vertel wat je weet vanuit de preek over de tijd en de omstandigheden waarin de profeet Jesaja leeft als hij deze woorden uitspreekt.

  2. Waarom mag jij met verwachting van de HEERE naar de kerk, de catechisatie en de JV komen?

Voor volwassenen

  1. Tegen welke donkere achtergrond staan de beloften van Gods genade in Jes. 40-55? Wat heeft dat ons heel persoonlijk vandaag te zeggen?

  2. Wat betekent het Woord van God in de meest brede zin (stille tijd, Bijbelstudie, de prediking, het winterwerk, enz) voor u persoonlijk; en waarom?

  3. Welke bemoediging ligt er ook in deze tekst opgesloten voor allen die geroepen worden om het zaad van het Evangelie te zaaien?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit