Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

25 jun2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte voor de GDC van de HHK (t.b.v. diaconale projecten in Malawi)

Extra collecte voor de instandhouding van de erediensten 

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 86:4,6 (voorzang)

Psalm 131:1

Psalm 131:3

Schriftlezing Matth. 26:36-46

Psalm 4:2,3

Psalm 103:11

Gebed des Heeren:1,4

 

Tekst: Zondag 49 HC

Thema: het gebed om onderwerping aan Gods wil!

1. De zondige wil van mensen (antwoord 124a)

2. De goede wil van God (antwoord 124b)

3. De voorbeeldige wil van engelen (antwoord 124c)

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit