Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

25 jun2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte voor de GDC van de HHK (t.b.v. diaconale projecten in Malawi)

Extra collecte voor de instandhouding van de erediensten 

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 85:2,4 (voorzang)

Psalm 95:1

Psalm 119:56

Schriftlezing Gen. 22:1-19

Psalm 40:3,4

Psalm 52:7

Psalm 69:13,14

 

Tekst: Gen. 22:6-10

Thema: Izak op de Moria!

1. Hij vraagt naar een lam (vers 6-8)

2. Hij lijkt op het Lam (vers 9-10)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Vertel wat je weet over Izak in deze geschiedenis

  2. Op Wie lijkt Izak in deze geschiedenis, en waarom?

Voor jongeren

  1. Waarom is het vanuit onszelf onmogelijk om ons helemaal aan Gods wil over te geven?

  2. Wie kan en wil jou dat leren? Hoe zie je dat in deze geschiedenis?

Voor volwassenen

  1. In welk opzicht is de vraag van Izak in vers 7b een herkenbare vraag voor elke ware christen?

  2. Wat betekent de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken voor u persoonlijk?

  3. Stelling: het vertrouwen op Christus als het Lam van God is de kern van elk waar geloof.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit