Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Nabetrachting H.A. kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

18 jun2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte: voor de JV's en de zondagsschool

Extra collecte: voor rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 84:2,5 (voorzang)

Psalm 105:22

Psalm 105:24

Schriftlezing Gen. 21:8-21 en Gal. 4:21-31

Psalm 25:4,6

Psalm 16:3

Psalm 71:11,14

 

Tekst: Gen. 21:8-13

Thema: Geloofsonderwijs voor Abraham!

1. Over zijn zonen (vers 8-9)

2. Via zijn vrouw (vers 10-11)

3. Van zijn God (vers 12-13)

Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit