Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Bediening H.A. kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

18 jun2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte: voor de JV's en de zondagsschool 

Extra collecte: voor rente en aflossing van de pastorie 

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 83:2,10 (voorzang)

Psalm 77:7

Psalm 119:55

Schriftlezing Gen. 21:1-7

Lofzang van Maria:1,2,3

Psalm 89:7

Psalm 34:2,4 

Psalm 105:1,2 (aan tafels HA)

Psalm 89:8

 

Tekst: Gen. 21:6-7

Thema: de vreugde van Sara!

Bediening Heilig Avondmaal

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Waarom is Sara zo blij als Izak geboren wordt?

  2. Wat kun jij daaruit leren vandaag?

Voor jongeren

  1. Sara is intens blij omdat ze moeder wordt. Waar komt het verlangen naar het moederschap bij een vrouw vandaan? Wat leer jij daaruit?

  2. Sara is vooral intens blij omdat uit Izak later de Messias geboren wordt. Wat leer jij daaruit?

Voor volwassenen

  1. Wat is er Bijbels gezien te zeggen over de verhouding tussen droefheid over de zonde en vreugde over Gods genade in het hart van een christen?

  2. Op welke wijze worden droefheid en vreugde ervaren aan de Avondmaalstafel?

  3. Wat is nu eigenlijk precies de vreugde die een kind van God (soms) ervaart in zijn/haar hart?

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit