Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

11 jun2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte: fonds noodlijdende gemeente en personen

Extra collecte: rente en aflossing kerk

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 82:2,4 (voorzang)

Psalm 2:4

Psalm 2:7

Schriftlezing 1 Kor. 15:12-28

Psalm 72:1,4

Psalm 145:4

Gebed des Heeren:1,3

 

Tekst: Zondag 48 HC

Thema: Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk

1. Gods Koninkrijk in ons hart 

2. Gods Koninkrijk in de wereld

3. Gods Koninkrijk in de voleinding

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit