Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Voorbereiding H.A. kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

11 jun2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte: fonds noodlijdende gemeente en personen

Extra collecte: rente en aflossing kerk

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 81:7,10 (voorzang)

Psalm 66:10

Psalm 119:54

Schriftlezing Gen. 21:1-7

Psalm 77:5,6

Psalm 105:6

Psalm 81:4,12

 

Tekst: Gen. 21:1-5

Thema: De geboorte van Izak

1. Kind van Gods belofte (vers 1-2)

2. Kind van Gods verbond (vers 3-5)

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Vertel in je eigen woorden over welke geschiedenis deze preek ging.

  2. Wat wil de HEERE jou leren uit deze geschiedenis?

Voor jongeren

  1. Leg uit: niet alleen Izak is een kind van het wonder, maar ook al Gods kinderen.

  2. De doop is de plaats van de besnijdenis gekomen. Kun je uitleggen wat dat voor jou betekent?

Voor volwassenen

  1. Welke twee belangrijke Bijbelse lessen over Gods beloften hebt u gehoord in deze preek?

  2. Izak betekent ‘hij lacht’. Welke plaats hebben vreugde en blijdschap in het leven met de Heere?

  3. Hoe belangrijk is gehoorzaamheid in het leven met de Heere? Wat betekent dat m.b.t. het Heilig Avondmaal voor Gods kinderen?

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit