Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

19 feb2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte: noodhulp Turkije en Syrie, via de GDC

Extra collecte: rente en aflossing pastorie

Kerkvoogdij collecte: t.b.v. kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 44:1,3 (voorzang)

Psalm 139:1

Psalm 139:2

Schriftlezing Luk. 22:47-53 en Luk. 23:33-43

Tien geboden: 1,7,9

Psalm 86:6

Psalm 139:8,9

 

Tekst: Zondag 40 HC

Thema: ons leven is van de HEERE

1. Wat Hij daarom verbiedt (vraag en antwoord 105 en 106)

2. Wat Hij daarom gebiedt (vraag en antwoord 107)

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit