Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

12 feb2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; Diaconaal quotum

Extra collecte; Rente en aflossing kerk

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. Kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 41:2,5 (voorzang)

Psalm 75:1

Psalm 119:43

Schriftlezing Joh. 12:1-11

Psalm 133:1,2,3

Psalm 56:2

Psalm 56:4,5

 

Tekst: J0h. 12:1-8

Thema: Drie talen in Bethanie!

1. De taal van de liefde (vers 1-3)

2. De taal van de geldzucht (vers 4-6)

3. De taal van de Zaligmaker (vers 7-8)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Waarom zalft Maria de voeten van de Heere Jezus met dure nardusolie?

  2. Wat kun jij daarvan leren?

Voor jongeren

  1. Welke tegenstelling zie je in deze geschiedenis tussen Maria en Judas?

  2. Wat leer jij daaruit vandaag?

Voor volwassenen

  1. Welke plaats heeft de liefde in het geestelijk leven ten opzichte van het geloof en de hoop?

  2. Welke verleiding kan er ook vandaag uitgaan van geld en goed? Herkent u dat persoonlijk?

  3. Welke verschillen zijn er tussen de gelovigen als het gaat over de kennis van Christus?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit