Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

05 feb2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; Landelijk jeugdwerk

Extra collecte; Predikantsplaats

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. Kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 39:3,7 (voorzang)

Psalm 135:3

Psalm 119:42

Schriftlezing Joh. 7:37-8:11

Psalm 2:3,6,7

Psalm 95:5

Psalm 139:1,14

 

Tekst: Joh. 8:1-11

Thema: Jezus wordt verzocht in de tempel!

1. Een vijandige strikvraag (vers 1-6a)

2. Een ontdekkend antwoord (vers 6b-9)

3. Een ontfermende aansporing (vers 10-11)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Vertel in jouw eigen woorden na wat er gebeurt rondom Jezus in dit Bijbelgedeelte

  2. Wat is de belangrijkste boodschap van deze preek voor jou?

Voor jongeren

  1. Wat maakt in deze geschiedenis de meeste indruk op jou, en waarom?

  2. In welk opzicht is de Heere Jezus hier een Voorbeeld voor ons in het dagelijks leven?

Voor volwassenen

  1. Wat wordt er bedoeld met: onze ongerechtigheid verbergen met onze eigengerechtigheid?

  2. Waarom is het zo belangrijk om te zien dat ontdekking aan schuld altijd gericht is op bekering?

  3. Op welke momenten ziet u in deze geschiedenis Gods liefde en genade voor zondaren in Jezus?

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit