Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Avonddienst

26 jul2020 17:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 48:3,4 (voorzang)

Psalm 72:1

Psalm 27:7

Schriftlezing Kol. 2

Psalm 72:2

Psalm 45:1

Psalm 48:6

 

Tekst: Art. 19 NGB

Thema: De twee naturen van Christus

1. De verhouding van beide naturen

2. De betekenis van beide naturen

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit