Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

23 jan2022 17:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 72:1,4 (voorzang)

Psalm 22:1

Psalm 13:5

Schriftlezing: Markus 15:1-20

Psalm 22:6

Psalm 22:13

Psalm 118:10

 

Tekst: zondag 15 HC

Thema: de troost van Jezus' Borgwerk (I)

1. Zijn lijden brengt verzoening (vraag en antwoord 37)

2. Zijn veroordeling brengt verlossing (vraag en antwoord 38)

3. Zijn vloekdood brengt verzekering (vraag en antwoord 39)

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit