Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

23 jan2022 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 71:2,6 (voorzang)

Psalm 25:3

Psalm 119:7

Schriftlezing: Prediker 1:1-11

Psalm 25:7

Psalm 17:8

Psalm 119:19

 

Tekst: Pred. 1:8b

Thema: de wijze woorden van de Prediker over onze ogen en oren!

1. Daarin klinkt een indringende waarschuwing

2. Daarin ligt tegelijk een krachtige aansporing

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Waarvoor hebben wij onze ogen en oren van de HEERE gekregen?

  2. Waar kijk en luister jij graag naar? Waarom?

Voor jongeren

  1. Klonk in de preek een eerlijke bezinning op mediagebruik door? Waarom wel of niet?

  2. Wat is de belangrijkste les voor jou uit deze Bijbeltekst en deze preek?

Voor volwassenen

  1. Noem enkele terreinen van het leven waarin wij persoonlijk door media beïnvloed worden.

  2. Welk voorbeeld geven wij aan onze (klein)kinderen en jongeren m.b.t. mediagebruik?

  3. Leg uit waarom de gemeenschap met Christus het beste filter tegen de zonde is. Herkent u dat?

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit