Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

26 jul2020 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 47:2,4 (voorzang)

Psalm 22:11

Psalm 119:44

Schriftlezing Gen. 44:18-45:8

Psalm 35:1

Psalm 77:8

Psalm 62:8

 

Tekst: Gen. 45:1-8

Thema: Jozef maakt zich bekend aan zijn broers

1. Persoonlijk (vers 1-3)

2. Herhalend (vers 4)

3. Troostend (vers 5-8)

 

Vragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

  1. Hoe weet je dat Jozef heel veel van zijn broers houdt?

  2. In Wiens hart is nog veel meer liefde voor Zijn kinderen? Ken jij Hem ook al?

Voor jongeren

  1. Waarom herhaalt Jozef nog een keer wie hij is?

  2. Hoe kun jij de Heere Jezus Christus leren kennen met je hart?

Voor volwassenen

  1. Wat betekent het dat de Heere Jezus Zichzelf openbaart in ons hart? Hoe doet Hij dat?

  2. Waarom is het nodig dat Christus Zelfzelf telkens opnieuw openbaart aan Zijn gelovigen?

  3. Wat is de troost van Gods voorzienigheid voor Zijn kinderen? (Zie ook zondag 9 en 10 HC)

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit