Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Avonddienst

19 jul2020 17:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 46:2,5 (voorzang)

Psalm 98:1

Psalm 98:2

Schriftlezing Joh. 1:1-18

Lofzang van Zacharias:1

Psalm 46:6

Psalm 118:8

 

Tekst: artikel 18 NGB

Thema: de menswording van Gods Zoon

1. Een heerlijke belijdenis

2. Een Bijbelse belijdenis

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit