Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds C.Gielen

Ochtenddienst

24 dec2023 10:00

Ds. C. Gielen

Collecten:

Diaconie collecte voor de kerktelefoon

Extra collecte voor rente en aflossing van de kerk 

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 139: 10-13 (voorzang) 

Lofz. v Maria: 4 - 6 

Lofz. v Zach: 2

Psalm  119 : 8

Lofz. v Maria : 1 - 2 - 3

Lofz. v Simeon : 1

Psalm 98 : 2

Schriftlezing: Jesaja 7: 1 - 14  en Mattheus 1: 18 - 25 

Tekst: Matth. 1 : 23

Thema: Immanuel :

1e God Die tegen ons was,

2e God Die met ons is,

3e God Die in ons komt,

4e God Die voor ons is.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit