Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds A.Kos

Ochtenddienst

29 jan2023 10:00

Ds. A. Kos

Collecten:

Diaconie collecte; JV's en zondagsschool

Extra collecte; Rente en aflossing pastorie

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit