Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds A.den Hartog

Ochtenddienst

26 nov2023 10:00

Ds. A. den Hartog

Collecten:

Diaconie collecte; noodhulp Israel

Extra collecte; rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte; t.b.v.Kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 129:3 en 5 (voorzang)

Psalm 104:16  

Psalm 106:4 

Schriftlezing: Exodus 32:15-20   Exodus 34:5-9 

Psalm 103:4 en 5 

Psalm 48:6 

Psalm 32:3 

Tekst:  

Exodus 32:1-7 15-20     Exodus 34:5-9      Exodus 34:29-32

Thema:

De HEERE en Zijn verbond 

  • Een gebroken wet  

  • Een roepende HEERE  

De vragen ter overdenking:

Het beeld van een gebroken stukje steen in de hand van het jongetje. Wat betekende dat voor het jongetje?

Hoe goed was het volk in het houden van het verbond met God. Hoe hield het volk zich aan de afspraken, Gods wet?

Wat zegt dat over ons? Doen wij het beter?

Een nadenker: wat zegt het over ons dat het volk God zo zichtbaar dichtbij was en toch Hem vergat? Herkent u zich in dat God vergeten?

Wat is het antwoord van God? Wat heeft het ons te zeggen dat Hij riep?

De doop leert twee dingen, onze zonde, Gods genade. Welke glans heeft genade als we onze zonde niet zien?

Wat betekent het als we Gods genade verachten? Wat heeft dat te maken met het tweede deel van Exodus 34:7?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit