Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Dankdag kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

29 nov2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte voor stichting SOS zeevarenden

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de nieuwe fietsenstalling en aanplant van de tuin

 

Liturgie: 

Psalm 131:1,3 (voorzang)

Psalm 103:1

Tien geboden:9

Schriftlezing Matth. 14:1-21

Psalm 103:2,3

Psalm 81:12

Psalm 104:7,8

 

Tekst: Matth. 14:13-21

Thema: Jezus geeft genadebrood!

1. Zijn ontferming (vers 13-14)

2. Zijn onderwijs (vers 15-19)

3. Zijn overvloed (vers 20-21)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wat heb jij in de achterliggende tijd allemaal van de HEERE gekregen? Tel het eens op.

  2. Wat wil de HEERE jou op deze dankdag leren?

Voor jongeren

  1. Welke redenen heb jij vandaag heel persoonlijk om de HEERE voor te danken?

  2. Wat zegt het jou dat er bij de HEERE ook een overvloed aan genade te verkrijgen is?

Voor volwassenen

  1. Wat kunnen wij vandaag leren van Jezus’ ontferming over zieken die tot Hem komen?

  2. Wat is de Bijbelse balans tussen onze verantwoordelijkheid invullen én afhankelijk leven uit Gods hand?

  3. Wat is het belangrijke verschil tussen Gods algemene genade en Gods zaligmakende genade?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit