Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

2e Pinksterdag kerkdienst Ds C.Gielen

Ochtenddienst

29 mei2023 10:00

Ds. C. Gielen

Collecten:

Diaconie collecte; Zendingscollecte

Extra collecte; Predikantsplaats

Kerkvoogdij collecte; t.b.v.Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit