Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

2e Pinksterdag leesdienst

Ochtenddienst

20 mei2024 10:00

ONB leesdienst

Collecten:

Diaconie collecte; voor de zending

Extra collecte; voor rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 38:6,9 (voorzang)

Psalm 119:3,23

Psalm 46:3 (na Zondag 20 HC als geloofsbelijdenis)

Schriftlezing Hand. 2:1-21

Psalm 51:6,7,8

Psalm 33:7,10

Psalm 69:13,14

 

Tekst: Hand. 2:14-21

Thema: De Heilige Geest uitgestort!

1. In het laatste der dagen

2. Op alle vlees

3. Met de gave van de profetie

4. Tot redding/verlossing uit het oordeel

 

Leesdienst oud. A.P. Louwerse

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit