Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

1e Pinksterdag kerkdienst Ds G.Kater

Avonddienst

19 mei2024 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor de zending

Extra collecte; voor de instandhouding van de erediensten 

Kerkvoogdij collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 37:12,14 (voorzang)

Psalm 31:15,16

Psalm 31:17 (na de geloofsbelijdenis van Nicea)

Schriftlezing 2 Kor. 5:1-10

Psalm 16:3,4

Psalm 16:6

Psalm 68:2

 

Tekst: 2 Kor. 5:5

Thema: Het heerlijke onderpand van Gods Geest!

1. De gave van dit onderpand

2. De inhoud van dit onderpand

3. De garantie van dit onderpand

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit