Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

1e Pinksterdag kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

19 mei2024 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte; voor de zending

Extra collecte; voor de instandhouding van de erediensten

Kerkvoogdij  collecte; t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie: 

Psalm 36:2,3 (voorzang)

Psalm 143:10

Psalm 119:83

Schriftlezing Hand. 2:1-13

Psalm 72:3,8

Psalm 72:11

Psalm 52:6,7

 

Tekst: Jes. 32:15

Thema: Jesaja's belofte van de Pinkstergeest!

1. Zijn genadige komst (vers 15a)

2. Zijn heerlijke werk (vers 15b)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Vandaag is het Pinksteren. Waar denken we dan aan?

  2. De Heilige Geest is gekomen als een 'wereldwijde regenbui'. Wat betekent dat voor jou?

Voor jongeren

  1. Vandaag is het Pinksteren. Jij bent gedoopt in de Naam van de Heilige Geest. Wat hebben deze twee dingen met elkaar te maken?

  2. Waaraan zie je nu in onze wereld dat de Heilige Geest éénmaal op Pinksteren uitgestort is?

Voor volwassenen

  1. Wat leert het ons dat de Heilige Geest hier ‘de Geest uit de hoogte’ genoemd wordt?

  2. Wat wil het woord ‘uitgegoten’ ons vandaag leren over het heilsfeit van Pinksteren?

  3. De Heilige Geest geeft geestelijk leven en vruchtbaarheid. Leg uit wat dit betekent.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit