Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

1e Pinksterdag kerkdienst Ds G.Kater Openbare Belijdenis

Avonddienst

28 mei2023 17:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte: zendingscollecte voor zending HHK

Extra collecte: voor rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 77:9,11 (voorzang)

Psalm 100:1,3

Psalm 100:4

Schriftlezing Efeze 5:1-21

Psalm 63:2,3

Psalm 45:1

Psalm 17:3 (nieuwe belijdende leden); direct daarna aansluitend

Psalm 17:4 (hele gemeente)

Psalm 75:1

 

Tekst: Ef. 5:18

Thema: Paulus' Pinksterappél: wordt vervuld!

1. Waarmee níet (vers 18a)

2. Waarmee wél (vers 18b)

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit