Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

1e Pinksterdag kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

28 mei2023 10:00

Ds. G. Kater

Collecten:

Diaconie collecte: zendingscollecte voor zending HHK

Extra collecte: voor rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte t.b.v. de kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 76:1,7 (voorzang)

Psalm 67:1

Psalm 119:53

Schriftlezing Handelingen 2:1-13

Psalm 67:2,3

Psalm 81:12

Gebed des Heeren:1,3

 

Tekst: Hand. 2:5-13

Thema: Het talenwonder van de Heilige Geest!

1. De boodschap van dit wonder (vers 5-11)

2. De uitwerking van dit wonder (vers 12-13)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wat herdenken we vandaag op Pinksteren?

  2. Wat kan en wil de Heilige Geest doen in jouw hart?

Voor jongeren

  1. Wat is het verschil tussen de tijd vóór en na Pinksteren? Wat heeft dat ons nu te zeggen?

  2. Vertel wat je weet over het werk wat de Heilige Geest doet. Herken jij daar iets van in je leven?

Voor volwassenen

  1. Hoe klinkt het Evangelie van Christus door in het talenwonder van de Heilige Geest?

  2. Met Pinksteren breekt de tijd van het Nieuwe Testament aan. Wat heeft dat u te zeggen?

  3. Bespreek wat wij vandaag kunnen leren uit de verschillende reacties (in vers 12-13) op het talenwonder van de Heilige Geest.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit