Wekelijkse rondzendmail

20 mei 2020

Elke week de rondzendmail ontvangen?

In deze tijd van de coronacrisis wordt er al langere tijd wekelijks een rondzendmail namens de kerkenraad verzonden naar alle (meelevende) gemeenteleden, met daarin o.a. de meest recente informatie van pastorale aard over vreugde en verdriet in de gemeente, de liturgie voor de eerstvolgende erediensten, informatie over de wettelijke maatregelen, enz. Wanneer u als (meelevend) gemeentelid deze rondzendmail nog niet ontvangt en dat wel op prijs stelt kunt u dit kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad of de predikant. Wanneer u niet over email beschikt en toch prijs stelt op het ontvangen van deze rondzendmail verzoeken we u eveneens dit te melden. In overleg met u zoeken we hiervoor dan een passende oplossing.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit