Bericht voor vakantiegasten

11 juli 2020

Zomervakantie 2020

Geachte vakantiegasten,

Elke zomerperiode verwelkomen we graag vakantiegasten in onze gemeente. Met het oog hierop wordt er elk jaar ook een speciale zomereditie gemaakt van ons plaatselijk kerkblad Gemeenteklanken, waarin u alle informatie over onze erediensten e.d. kunt vinden.

Vanwege de coronamaatregelen zien we ons echter genoodzaakt om deze zomer onze gastvrijheid te beperken. Nu alle gemeenteleden sinds 1 juli kunnen worden uitgenodigd om één dienst per zondag in ons kerkgebouw bij te wonen, hebben we daar alle beschikbare ruimte in de kerkzaal voor nodig.

Vakantiegasten kunnen daarom onze diensten (alleen) digitaal bijwonen via deze website. We nodigen u en jou van harte uit om de diensten digitaal mee te luisteren (en te kijken). We hopen van harte dat we u in de toekomst weer kunnen verwelkomen in ons kerkgebouw. We hopen en vertrouwen op uw begrip voor deze noodgedwongen beslissing.

Graag wensen we u tot slot een goede vakantietijd in Zeeland toe, en bovenal Gods zegen in uw persoonlijke levensomstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad en kerkvoogdij HHG Arnemuiden

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit