Brief d.d. 28-11-2020

28 november 2020

Brief 7 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 28 november 2020                                           

Beste gemeenteleden,

Al weer verschillende weken zijn er voorbij gegaan sinds we u in een brief d.d. 17 oktober op de hoogte gesteld hebben van de meest recente coronamaatregelen in onze gemeente. In deze brief willen we u hier opnieuw over informeren, mede naar aanleiding van de persconferentie die op dinsdag 17 november gegeven is door minister-president M. Rutte en minister H.M. de Jonge.

Kerkdiensten

Zoals u weet zijn de bezoekersaantallen voor de kerkdiensten afgeschaald naar maximaal 30 mensen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar en mensen die een taak in de eredienst hebben. Dat betekent in de praktijk dat alle gemeenteleden éénmaal per zeven diensten een dienst kunnen bijwonen in ons kerkgebouw. Omdat er hiermee een vast ritme van kerkgang ontbreekt zien we dat de kerkgang bij sommige gemeenteleden afneemt. Daarbij komt dat ons steeds meer signalen bereiken dat het voor gezinnen met (jonge) kinderen ook steeds moeilijker wordt om zoveel kerkdiensten thuis te moeten beluisteren. We hebben vervolgens deze zorg gedeeld en besproken met het breed moderamen van de generale synode van onze kerk. Daarop heeft het breed moderamen te kennen gegeven begrip te hebben voor onze situatie en onze wens om de bezoekersaantallen in de kerkdiensten weer wat op te schalen. Men heeft benadrukt dat het advies om met maximaal 30 mensen samen te komen niet meer is dan een advies, waarbij we als kerkenraad en kerkvoogdij zonder meer bevoegd zijn om een andere beslissing te nemen. Op grond van de relatief lage besmettingsaantallen in onze regio achtte men het ook begrijpelijk dat wij ons als kerkenraad en kerkvoogdij hierover beraden. In een overleg tussen kerkenraad en kerkvoogdij is vervolgens het besluit genomen de bezoekersaantallen voor de kerkdiensten met ingang van 1 december weer wat op te schalen, zodat iedereen éénmaal per vier diensten een kerkdienst kan bijwonen in de kerk. Hierdoor komt er voor een ieder weer meer ritme in de kerkgang. Er zal een nieuwe groepsindeling gemaakt worden, die in de Gemeenteklanken van december wordt gepubliceerd en u tevens hieronder vindt. Alle veiligheidsmaatregelen rondom de kerkdiensten (zoals deze eerder per brief aan u doorgegeven zijn) blijven uiteraard ongewijzigd van kracht. 

Verenigingsleven

Zoals u weet is het verenigingsleven voor gemeenteleden boven de 18 jaar stil gelegd. Het is echter sinds de persconferentie van dinsdag 17 november door de overheid weer toegestaan om met max. 30 mensen in één ruimte samen te komen. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter maatregel en alle andere veiligheidsmaatregelen. Op grond van deze ruimte in het advies van onze overheid is besloten om al het verenigingswerk met ingang van 1 december weer op te starten in de gemeente. Alle eerder ingeplande data voor het verenigingswerk kunnen m.i.v. deze datum weer doorgaan.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over deze nieuwe besluiten, en bidden de HEERE om Zijn zegen hierover. Diezelfde zegen van Hem wensen we u en jou van harte toe; wetend dat deze zegen voor verloren mensen verdiend is door Hem Wiens komst op de aarde we in deze tijd herdenken, de Heere Jezus Christus. Hij zegene u en jou door Zijn Woord en Geest in Zijn genade.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

 

Verdeling groepen ingaande vanaf zondag 6 december 2020

GROEP A

GROEP C

Akkerlaan

Nieuwe Vlissingseweg

Ambachtstraat

Nieuwlandseweg

Banjaard

Nieuwstraat

Bereklauwerf

Ooststraat

Bertiusstraat

Oostmolenweg

Bezaanschuit

Oranje Nassaustraat

Bluesroute

Oude Havenstraat

Bossenburg

Plein

Boterbloemstraat

Pr. Margrietstraat

Botter

Pr. Beatrixstraat

Breeweg

Pr. Clausstraat

Bultengat

Prinses Christinastraat

Burg Hackstraat

Roelse's weg

Burg Langebeekestraat

s Gravenpoldersestraat

Burg Lantsheerweg

Schokker

Casembrootstraat

Schone Waardin

Clasinastraat

Schoolstraat

De Manstraat

 

De Ommegank

 

De Sprink

 

Deurloo

 

Dirck van Delenstraat

 

Dr vd Moerstraat

 

Esdoornlaan

 

Gerstakker

 

Helmkruidstraat

 

Hertenweg

 

Hoge Stelle

GROEP D

Hoogaars

Schorerstraat

 

Sloehavenstraat

 

Sloep

GROEP B

Spoorstraat

Jan van Goyenlaan

Tarweakker

Jozef Israëlslaan

Torendijk

Keetenstraat

Tuindorp

Kingstraat

Van Cittersweg

Klaverakker

Veersegat

Kon Julianalaan

Veerseweg

Korenbloemlaan

Veerweg

Kotter

Vrouwenpolderseweg

Langstraat

Waldeck Pyrmontlaan

Liesbethstraat

Walstraat

Lange Voorhout

Waterlooze Werve

Lionstraat

Westdijkstraat

Mansfeldstraat

Westhoekweg

Meestoof

Westmede

Middelgat

Wilgenhoekweg

Molenzicht

Zeerustlaan

Molenweg

Zuidlangeweg

Moucheronhof

Zuidwal

 

 

 

 

Indeling groepen per kerkdienst

DECEMBER

Morgendienst

Middagdienst

Avonddienst

Zondag 6 december

Groep B

Groep C

 

Zondag 13 december

Groep D

Groep A

 

Zondag 20 december

Groep C

Groep B

 

1e Kerstdag 25 december

Groep A

Groep D

 

Zondag 27 december

Groep D

Groep A

 

Oudjaar 31 december

 

 

Groep C

Nieuwjaar 1 januari

Groep B

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit