Brief d.d. 25-05

25 mei 2020

Brief 3 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 25 mei 2020                                         

Beste gemeenteleden,

In aansluiting op de eerder verzonden brieven d.d. 13 maart en 20 maart 2020, willen we u (naar aanleiding van de laatste adviezen van de overheid rondom het coronavirus, en de daarop gegronde adviezen van het breed moderamen van de generale synode) op de hoogte stellen van de nieuwe besluiten die de kerkenraad genomen heeft, in overleg met de kerkvoogdij. Het protocol wat we als kerkenraad en kerkvoogdij vanuit het kerkelijk bureau hiervoor ontvangen hebben volgen we hierin. Alle besluiten zijn onder het voorbehoud dat alle wettelijke afgekondigde verruimingsmaatregelen ook daadwerkelijk gehandhaafd blijven door onze overheid.

Kerkdiensten

 1. Met ingang van D.V. 1 juni 2020 (2e Pinksterdag) is het weer verantwoord om kerkdiensten te beleggen met maximaal 30 personen, met inachtneming van diverse veiligheidsmaatregelen.

 2. In de maand juni zijn er in totaal 9 kerkdiensten. We hebben onderzocht hoe we de diensten het beste op een verantwoorde wijze kunnen invullen, waarbij we uiteraard de grens van 30 personen niet zullen overschrijden, en ook niet ‘de randen’ van de wettelijke mogelijkheden zullen opzoeken. Hierbij is het uitgangspunt dat in elke dienst één ouderling, één diaken, de voorganger; een koster, organist en kerkvoogd aanwezig zijn. Zodat er daarnaast voor nog 24 gemeenteleden de mogelijkheid bestaat een dienst bij te wonen in het kerkgebouw.

 3. We vragen alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder, en alle andere gemeenteleden die door ziekte of om een andere reden kwetsbaar zijn voor het coronavirus; om alle kerkdiensten in de maand juni (nog) thuis te beluisteren. Dat geldt ook voor de kinderen van 5 jaar en jonger (er wordt tijdens de kerkdiensten in juni nog geen kindercrèche georganiseerd). Het spreekt voor zich dat een ieder die verkouden of ziek is (of wanneer er gezinsleden verkouden of ziek zijn) eveneens gevraagd wordt om thuis te blijven zolang men niet min. 24 uur klachtenvrij is.

 4. Alle overige gemeenteleden willen we in de maand juni uitnodigen om één kerkdienst bij te wonen in ons kerkgebouw. Op basis van een door ons gemaakt overzicht van (meelevende) gemeenteleden is dit op een verantwoorde wijze mogelijk. U vindt bij deze brief dan ook een overzicht waarin per straat staat aangegeven wie voor welke kerkdienst uitgenodigd is.

 5. Naar dat de overheid verwacht is het met ingang van D.V. 1 juli 2020 weer verantwoord om kerkdiensten te beleggen met maximaal 100 personen, met inachtneming van diverse veiligheidsmaatregelen. Zodra hierover definitief is beslist en ook de voorwaarden volledig duidelijk zijn, hopen wij u hierover nader te informeren. Daarbij zal er ook rekening worden gehouden met de ervaringen die we in juni hopen op te doen met de samenkomsten met maximaal 30 personen.

Veiligheidsmaatregelen       

Aan de hand van het protocol ‘anderhalvemeterkerk’, uitgegeven door het kerkelijk bureau, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing voor de bezoekers van de kerkdiensten vanaf 1 juni.

 1. Vanuit de hal van de kerk wordt u door de koster of diens vervanger naar uw plaats begeleid.

 2. Na afloop van de dienst wordt u verzocht op aanwijzing van de koster of diens vervanger de kerkzaal te verlaten en naar huis te gaan (s.v.p. geen sociale ontmoetingen in de hal of op de parkeerplaats).

 3. U wordt verzocht in principe geen gebruik te maken van de toiletten in de kerk. In een noodsituatie kan het uiteraard wel, in dat geval graag even de koster inlichten.

 4. Graag ook de garderobe niet gebruiken; Bijbels, hoeden e.d. mee naar huis nemen.

 5. Er worden tijdelijk geen Bijbels in bruikleen gegeven door de kerkvoogdij.

 6. Tijdens de kerkdiensten in de maand juni zal er in de kerk niet gecollecteerd worden; een ieder vragen we om zijn/haar gaven voor de Heere en Zijn dienst per bank of via Ideal over te maken naar de diaconie en de kerkvoogdij, op de inmiddels voor een ieder bekende wijze.

Tot slot; ondanks de grote zorgen die er in de afgelopen tijd waren en nog zijn m.b.t. het coronavirus, zijn we dankbaar dat de mogelijkheid weer bestaat om (enkele) gemeenteleden uit te nodigen voor de kerkdiensten. We hopen en bidden dat er t.z.t. een verdere versoepeling van de maatregelen zal komen, zodat we weer met grotere delen van de gemeente en/of de hele gemeente samen kunnen komen in ons kerkgebouw. Laten we ook daarvoor al onze verwachting op de Heere alleen stellen. Bovenal is het ons uitzien en gebed dat Hij de prediking van Zijn Woord zal zegenen aan onze harten, opdat we ons in het geloof geborgen zullen weten in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

PS: alle gemeenteleden kunnen deze brief met het bijbehorende schema van de groepsindeling ook thuis tegemoet zien

 

Indeling leden over de 9 kerkdiensten in juni 2020 per straat

   

groep 1

 

maandag 1 juni 10.00 uur

 

 

 

Abbé de St. Pierrelaan

 

Akkerlaan

 

Banjaard

 

Bereklauwerf

 

Bertiusstraat

 

Bezaanschuit

 

Bossenburg

 

Boterbloemstraat

 

Westmede

 

 

 

   

groep 2

groep 3

zondag 7 juni 10.00 uur

zondag 7 juni 17.00 uur

 

 

Botter

Helmkruidstraat

Breeweg

Hoge Stelle

Bultengat

Esdoornlaan

Burg Hackstraat

Hoogaars

Burg Langebeekestraat

Jozef Israëlslaan

De Sprink

Kingstraat

Deurloo

Klaverakker

Dirck van Delenstraat

Korenbloemlaan

Dr vd Moerstraat

Kruisweg

Gerstakker

 

Zuidlangeweg

 

Westhoekweg

 

 

 

   

groep 4

groep 5

zondag 14 juni 10.00 uur

zondag 14 juni 17.00 uur

 

 

Kotter

Molenweg

Liesbethstraat

Moucheronhof

Lionstraat

Nieuwlandseweg

Mansfeldstraat

Nieuwstraat

Middelgat

Waterlooze Werve

 

 

   
   

groep 6

groep 7

zondag 21 juni 10.00 uur

zondag 21 juni 17.00 uur

 

 

Oranje Nassaustraat

Pr. Beatrixstraat

Oude Havenstraat

Pr. Clausstraat

Sivertstraat

Pr. Margrietstraat

Plein

Pres. Wilsonlaan

Zeerustlaan

Prinses Christinastraat

 

Roelse's weg

 

's Gravenpoldersestraat

 

 

   

groep 8

groep 9

zondag 28 juni 10.00 uur

zondag 28 juni 17.00 uur

 

 

Schokker

Tarweakker

Schone Waardin

Torendijk

Schoolstraat

Tuindorp

Schorerstraat

Van Cittersweg

Sloep

Veersegat

Waldeck Pyrmontlaan

Veerseweg

Molenzicht

Voorborch

 

Vrouwenpolderseweg

 

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit