Bericht voor vakantiegasten

24 juni 2021

Zomer 2021

Geachte vakantiegasten,

Nu de coronamaatregelen recent versoepeld zijn, zijn we dankbaar u te kunnen meedelen dat we u zomer 2021 weer welkom kunnen heten in ons kerkgebouw. We nodigen u uit om (evenals onze gemeenteleden) één dienst per zondag in ons kerkgebouw aanwezig te zijn. Het is wel noodzakelijk dat u zich hier vooraf voor aanmeldt bij kerkvoogd P. Ventevogel via het emailadres p.ventevogel@zeelandnet.nl.

We wensen u een goede en gezegende vakantietijd in Zeeland toe.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad en kerkvoogdij HHG Arnemuiden

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit