Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G. Kater

Ochtenddienst

18 apr2021 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 134:1,2 (voorzang)

Psalm 89:9

Psalm 119:66

Schriftlezing 2 Tim. 2:1-13

Psalm 89:15

Psalm 132:12

Psalm 134:3 (toezingen ouderling D.C. Bakker)

Psalm 135:1

 

Tekst: 2 Tim. 2:8

Thema: Paulus' bemoediging voor Timotheus: houdt Jezus Christus in gedachten!

1. Als de levende Christus (vers 8a)

2. Als de regerende Christus (vers 8b)

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wie is Paulus? En wie is Timotheüs? Vertel wat je over hen weet.

  2. De Heere Jezus leeft; óók in 2021, en eeuwig! Wat betekent dat voor jou?

Voor jongeren

  1. Jezus is geboren uit het nageslacht van David. Wat zegt jou dit over de betrouwbaarheid van Gods beloften?

  2. Jezus leeft en regeert. Welke boodschap klinkt daarin vandaag door voor al Zijn vijanden?

Voor volwassenen

  1. Zijn de gevaren voor de gemeente van Efeze in de tijd van Timotheüs anders dan de gevaren die Gods gemeente vandaag bedreigen? Leg uw antwoord uit.

  2. Welke troost en bemoediging ligt er in deze tekst voor allen die dienen in Gods Koninkrijk?

  3. Welke troost en bemoediging ligt er in deze tekst voor alle gelovigen?

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit