Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Ds G.Kater

Ochtenddienst

25 sep2022 10:00

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 147:3,4 (voorzang)

Psalm 6:1

Psalm 119:29

Schriftlezing Jeremia 1

Psalm 19:1,4

Psalm 119:84

Psalm 56:5

 

Tekst: Jer. 1:11-12 (opening winterwerk)

Thema: de HEERE is wakker over Zijn Woord!

1. In het verleden

2. In het heden

 

Vragen voor preekbespreking

Voor kinderen

  1. Wat ziet Jeremia in dit visioen?

  2. Wat wil de HEERE hem (en jou) daarmee leren?

Voor jongeren

  1. Wat kunnen jongeren in 2022 leren van het visioen wat Jeremia ziet in deze tekst?

  2. Lees jij de Bijbel als een boek over God, of als een boek waarin God tot jou spreekt? Wat is het verschil daartussen? Leg je antwoord uit.

Voor volwassenen

  1. Welke overeenkomsten ziet u tussen de tijd van Jeremia (toen) en onze tijd (vandaag)?

  2. Voor wie is dit visioen vandaag bemoedigend en troostvol, en waarom?

  3. Wat betekent het voor u persoonlijk dat God altijd doet wat Hij zegt?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit