Meer over Kerkdiensten

Goede Vrijdag G. Kater

Avonddienst

10 apr2020 19:30

Ds. G. Kater

Liturgie:

Psalm 13:3,4 (voorzang)

Psalm 22:11

Psalm 31:4 (na artikel 21 NGB)

Schriftlezing Matth. 27:45-66

Psalm 22:14,15,16

Psalm 69:14

Psalm 115:9

 

Tekst: Matth. 27:51-53

Thema: De troostvolle betekenis van Jezus' kruisdood.

1. Het teken van de geopende toegang (vers 51a)

2. Het teken van de vernieuwde aarde (vers 51b)

3. Het teken van de zalige opstanding (vers 52-53)

 

Gespreksvragen voor de preekbespreking in het gezin

Voor kinderen

1. Waarom hangt het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen in de tempel?

2. Wat laat God ons zien, als het voorhangsel scheurt na het sterven van Jezus?

Voor jongeren

1. Welke betekenis heeft de aardbeving, en het scheuren van de steenrotsen, als Jezus sterft?

2. De schepping rondom ons is van God. Wat voor gevolgen heeft dat voor onze omgang met de schepping?

Voor volwassenen

1. Welke betekenis heeft het opstaan van de doden uit hun graven, als Jezus sterft?

2. Wat houdt de geestelijke levendmaking van zondaren precies in? Lees de Dordtse Leerregels, paragraaf III/IV, artikel 11-13.

3. Wat zijn oorzaken waarom Gods kinderen zo weinig uitzien naar de opstanding van de doden en het eeuwige leven op de nieuwe hemel en aarde?

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit