Meer over Kerkdiensten

Collecten t.b.v. Diaconie en Kerkvoogdij

Collecten

Ondanks alle veranderingen en problemen, lopen de kosten van pastoraat, instandhouding van de erediensten en de financiële lasten gewoon door. U zult begrijpen dat de daarvoor benodigde baten dan ook zullen moeten blijven binnenkomen bij de kerkvoogdij, willen zij de verplichtingen die we als gemeente hebben kunnen blijven voldoen. Wij doen dan ook een dringend beroep op u, om uw gebruikelijke gaven te blijven geven voor de Heere en Zijn dienst. Om dat ook mogelijk te maken in de huidige situatie van minder frequente of ontbrekende kerkgang, zijn er vanaf a.s. zondag de volgende mogelijkheden:

  • U geeft uw gebruikelijke gaven van beide diensten nu in de ene dienst.

  • U maakt uw gaven van gemiste diensten direct over op de bankrekening van de kerkvoogdij (zie voor het IBAN nummer de Gemeenteklanken of de website).

  • U maakt gebruik van de link op de website van onze gemeente om een betaling te doen via Ideal. Deze mogelijkheid is  recent op de website geplaatst.

Hetzelfde geldt voor de diaconale collecten. Het valt te verwachten dat juist door de totaal ontwrichtte economie, zeker wanneer dit langere tijd gaat duren, de behoefte aan diaconale ondersteuningen toe zal nemen. Ook de diaconie vraagt u dringend uw gaven voor de diaconale doeleinden te continueren. De mogelijkheden daarvoor zijn dezelfde als voor de kerkvoogdijcollecte.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit